Til stor glæde for auktionens medlemmer og handlende, er det fra den 1 januar 2018, nu slut med at tage hensyn til grøn og rød salmonella zone.

Dyr kan nu flyttes eller handles over hele landet. Ordningen har ifølge SEGES kun givet flere ulemper end fordele.

Region opdelingen af Danmark ophæves nemlig 1 januar 2018, som led i en ny bekendtgørelse om bekæmpelsen af salmonella Dublin.

Der er i stedet lavet andre tiltag for at forhindre udbredelsen. Følg dette link,  hvis du vil læse om den ny bekendtgørelse på fødevarestyrelsens hjemme side